30+ Contoh Pantun Nasehat Untuk SMP


Pantun ialah puisi melayu lama asli dari  indonesia yang terdiri atas sampiran dan juga isi dengan rima a-b-a-b. Pada dasarnya Kata “Pantun” tersebut berasal dari bahasa jawa kuno yakni tuntun, yang berarti ialah mengatur atau menyusun.
Pantun merupakan sebuah karya yang tidak hanya mempunyai rima dan juga irama yang indah, tetapi juga memiliki makna yang penting. Pantun tersebut awalnya adalah karya sastra indonesia lama yang diungkapkan dengan secara lisan, tetapi dengan seiring berkembangnya zaman sekarang pantun itu mulai diungkapkan dengan tertulis.
Pantun juga ialah suatu karya yang dapat menghibur dan juga mendidik serta juga menegur. Pantun adalah suatu ungkapan perasaan dan juga suatu pikiran, dikarenakan ungkapan itu disusun dengan kata-kata yang sedemikian rupa sehingga dapat sangat menarik untuk didengar atau juga dibaca. Pantun tersebut menunjukkan bahwa indonesia mempunyai ciri khas tersendiri untuk dapat mendidik dan juga menyampaikan hal yang bermanfaat.


CIRI –CIRI PANTUN

 • Pantun mempunyai Bait, pada tiap-tiap bait pantun itu disusun oleh baris – baris. Satu bait tersebut terdiri atas 4 baris . yaitu :
  1.Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata.
  2.Setiap baris terdiri atas 4  sampai 6 kata.

 • Setiap bait pantun terdiri dari sampiran dan juga isi. Pada Baris pertama dan juga kedua adalah sampiran, baris ketiga dan juga keempat ialah isi. (Walaupun sampiran tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan isi, tetapi lebih baik jika kata – kata pada sampiran itu ialah suatu cerminan dari isi yang hendak disampaikan)
 • Pantun itu Bersajak a-b-a-b atau juga a-a-a-a.
Penting : Ciri – ciri pantun  ialah yang terdapat di atas, kita harus dapat mengenali ciri – ciri pantun agar dapat membedakan anatara pantun dengan puisi lama yang lain. Contohnya ialah ada yang mengatakan bahwa terdapat suatu pantun 2 baris, dan hal tersebut adalah pendapat yang keliru (salah), dikarenakn yang dua baris itu merupakan karya puisi lama yang disebut dengan Gurindam.

 

MACAM – MACAM PANTUN

Pantun Berdasarkan Siklus Kehidupan (usia) , ialah sebagai berikut :

 • Pantun Anak – Anak ialah suatu pantun yang berhubungan dengan suatu kehidupan pada masa anak – anak. Pantun tersebut dapat menggambarkan suatu makna kegembiraan maupun kesedihan.
 • Pantun Orang Muda ialah suatu pantun yang berhubungan dengan suatu kehidupan pada masa muda. Pantun tersebut biasanya berartikan mengenai perkenalan, Hubungan Asmara  rumah tangga, dan Perasaan (kasih sayang, iri, dll), serta juga nasib.
 • Pantun Orang tua ialah suatu pantun yang berhubungan dengan Orang Dewasa (Tua). Biasanya mengenai suatu Adat Budaya, Agama, Nasihat, dan lain sebagainya.

Pantun Berdasarkan Isinya , ialah sebagai berikut:

 • Pantun Jenaka ialah pantun yang berisikan mengenai hal – hal lucu dan juga menarik.
 • Pantun Nasihat ialah suatu pantun yang berisikan mengenai suatu nasihat, yang bertujuan untuk mendidik, dengan cara memberikan suatu nasihat mengenai moral, budi perkerti, dan lain sebagainya.
 • Pantun Teka – Teki  ialah suatu pantu yang berisikan suatu teka teki, dan juga biasanya para pendengar atau juga pembaca akan diberi kesempatan untuk dapat menjawab atau menerka teka – teki pantun itu.
 • Pantun Kiasan ialah suatu Pantun yang berisikan mengenai suatu kiasan yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat.


Ciri-ciri Syair Pentun :

 • Terdiri berasal dari 4 larik dalam setiap baitnya.
 • Setiap bait memberi tambahan makna sebagai sebuah satu kesatuan.
 • Semua baris dalam syair adalah isi, menjadi dalam syair tidak tersedia sampiran.
 • Mempunyai pola A-A-A.
 • Jumlah suku kata dalam tiap baris syair adalah 8 hingga bersama 12 suku kata.
 • Isi syair berbentuk nasihat, petuah, dongeng ataupun cerita.
 • Kumpulan Pantun lucu dan jenaka dan juga humor ini kita dapatkan berasal dari berbagai referensi di internet. Jika Anda pernah membacanya di buku atau majalah tetapi kebanyakan sering lupa dan menghendaki membacanya lagi sebab punya unsur seni yang tinggi dan tentu saja menghibur.

Contoh PantunTerbaik dan Terbaru
Contoh Pantun Nasehat Pendidikan


Putus tali dengan gunting,
Kain di sudut tolong ambilkan.
Pendidikan sangat penting
Jangan pernah diabaikan.

Pergi ke danau mencari ikan,
Jalan setapak lewatnya licin.
Ubahlah nasib dengan pendidikan
Sekolah dan belajar selalu rajin.

Indah bunga di tengah taman,
Jemur baju jemur kain.
Ke sekolah banyak teman,
Selain belajar kita bermain. 

Contoh Pantun Nasehat Hidup Sederhana


Hidup sederhana merupakan salah satu akhlak terpuji. Tidak berlebih-lebihan sehingga mubadzir. Tidak pula terlalu kikir. Akan tetapi hidup sederhana merupakan jalan hidup pertengahan. Berikutnya mari kita baca contoh pantun hidup sederhana.

Kuda gagah punya pelana,
Agar nyaman penunggangnya.
Hiduplah dengan sederhana,
Beli sesuatu hanya seperlunya.

Luas terhampar petakan sawah,
Subur hijau tiada hama.
Hidup tak perlu bermewah-mewah,
Sederhana itu lebih utama. 

Pergi ke ladang ambil pepaya,
Lewat sungai kakipun basah.
Sederhana di kala kaya,
Sederhana di kala susah.


Pantun Nasehat Agama


Agama adalah nasehat. Oleh karena itu, kita mesti menerima nasehat tersebut agar menjadi manusia yang baik.

Angsa menyelam amat lama,
Burung purba sudah punah.
Sholat adalah tiang agama,
Ditinggalkan jangan pernah. 

Tutup lubang dengan tanah,
Akan tumbuh biji pepaya.
Sholat wajib berjamaah,
Pergi ke masjid bagi pria.

Tubuh lemah tiada daya,
Mendaki bukit jalan tak rata.
Hiasi diri dengan akhlak mulia,
Agar Allah meridhai kita. 

Jalan-jalan ke tanjung baru,
Beli baju untuk bertiga.
Barang siapa mencari ilmu,
Akan dimudahkan menuju surga. 

Nah itulah beberapa contoh pantun nasehat. Khususnya untuk anak-anak SMP. Liat juga pantun lainnya. Masih banyak lho.