Contoh Pantun Talibun Terbaru dan Terbaik 1. Pengertian Pantun Talibun dan contohnya itu apa sih ?
 2. Apa yang dimaksud dengan Pantun Talibun ?
 3. Apa arti kata Pantun Talibun ?
 4. Apa itu Pantun Talibun dan artinya ?
 5. Apa contoh Pantun Talibun ?

Pengertian Pantun Talibun dan ContohnyaPantun talibun merupakan bentuk puisi lama yang memiliki sampiran dan isi. Talibun identik dengan jumlah barisnya yang berjumlah genap dan lebih dari 4 baris, misalnya 6 baris, 8 baris, 10 baris. Jika pantun talibun berisi 4 baris maka 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi. Begitu juga dengan pantun talibun 6 baris maka 3 baris pertama adalah sampiran dan 3 baris berikutnya adalah isi. Aturan ini berlaku untuk pantun talibun dengan jumlah baris berapapun.

 

Ciri-ciri Talibun

 • Talibun adalah sejenis puisi bebas
 • Talibun bersajak abc-abc, abcd-abcd, dan abcde-abcde dan seterusnya.
 • Mempunyai jumlah baris dengan bilangan genap yang terdiri atas isi dan sampiran
 • Kalimat yang berisi sampiran pertama, kedua dan kalimat sampiran seterusnya itu saling memiliki hubungan atau bisa juga saling bertentangan
 • Terdapat kalimat pembantu yang berada pada sampiran, berupa perumpamaan dalam penyampaian isi.
 • Setiap baris talibun terdiri atas 8 sampai 12 kata
 • Isi dari talibun menjelaskan tentang suatu perkara
 • Gaya bahasa yang dipakai sangat luas dan menekankan pada pengulangan yang berirama
 • Salah satu bahan yang penting dalam pengkaryaan kisah atau cerita pelipur lara
 • Dalam pembentukannya, talibun menggunakan puisi lain (syair atau pantun)
 • Tidak ada pembayang, setiap rangkap bisa menjelaskan keseluruhan cerita/kisah
 • Ada beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pemerian


Tema Talibun

Tema talibun biasanya berdasarkan fungsi puisi tersebut. Contohnya seperti berikut:
 • Mengisahkan kebesaran/kehebatan sesuatu tempat dll
 • Mengisahkan keajaiban sesuatu benda/peristiwa
 • Mengisahkan kehebatan/kecantikan seseorang
 • Mengisahkan kecantikan seseorang
 • Mengisahkan kelakuan dan sikap manusia
 • mengisahkan perlakuan dimasa lalu
 • mengisahkan seperti peperangan pada masa laluContoh PantunTalibunBerikut adalah kumpulan beberapa contoh pantun talibun yang bisa digunakan sebagai referensi:

Telah penat hamba mendaki
mendaki batu berjenjang
bulan tak juga terang-terangnya
Telah penat hamba menanti
telah putih mata memandang
tuan tak kunjun datang juga

Setinggi-tinggi melanting
membumbung ke awang-awang
baliknya ke tanah jua
sehabis dahan dengan ranting
dikupas di kulit batang
teras pengubar barulah nyata

Berkeris si katin muna
patah sudah bersimpai belum
tak sebuah jadi tuah
jika dilihat pusaka lama
dibangkit batang nan terendam
tlah banyak lagi yang berubah

Sutan Palembang orang Pariaman
duduk menyurat menulisi
duduk melukis gambar bulan
Sepantun jenang dalam pinggan
lekat tak hendak pupus lagi
begitu sayang kepada tuan

Telakang crana kaca
nan sama orang gantangkan
Renggang karena bahasa
bercerai karena budi
itu sama orang pantangkan

Kelu paku kacang belimbing
tempurung lenggang-lenggangkan
dibawa orang ke Seruasa
bawa serta dengan sayaknya
anak di pangku kemenakan dibimbing
orang kampung dipertenggangkan
jaga kampung jangan binasa
jaga serta adat dan agamanya

Tukang kayu mengerat paku
paku dikerat kain kasa
kain kasa pasang di papan
papan untuk pijakan lantai
meski berbeda-beda suku
juga berbeda-beda bahasa
yang penting kaga persatuan
agar hidup tenang dan damai

Penakik pisau seraut
ambil galah batang lintabung
selodang ambilkan niru
yang setetes jadikan laut
yang sekepal jadikan gunung
alam terkembang jadian guru

Anak raja di pulau punjung
belahan raja dari Jambi
asalnya raja keduanya
pada tuan kasih bertuntung
usai berniat hendak mengganti
melarat nanti apa gunanya
 
 

Contoh tema pendidikan

  Pohon pinang bejajar-jajar
  Tempat bersarang burung dan tupai
  Jika anak rajin belajar
  Tentu saja akan jadi pandai

Contoh tema ekonomi

  Layang-layang terbang tinggi
  Tali putus terkena gores
  Harga barang melambung tinggi
  Masyarakat bawah menjadi stres

Contoh tema politik

  Tanam mawar, tanam melati
  Jangan lupa buat minuman
  Jika bapak terpilih nanti
  Si miskin perlu diperhatikan

Contoh tema sosial


  Semut merah mencari makan
  Di pohon dekat rumah kita
  Gotong royong mari lestarikan
  Ciri sosial bangsa indonesia
 


Dari beberapa contoh pantun talibun diatas dapat dilihat bahwa talibun juga mempunyai 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Jika talibun 6 baris maka 3 baris pertama merupakan sampiran dan baris selanjutnya merupakan isi. Jika pantun talibun 8 baris maka 4 baris pertama merupakan sampiran dan 4 baris selanjutnya merupakan isi. Dan begitu seterusnya.

Terkadang memang pantun talibun mempunyai makna yang lebih sulit dipahami dari pada pantun biasa. Selain itu pantun talibun jarang dimainkan atau digunakan pada saat sekarang ini. Demikian beberapa contoh pantun talibun, semoga bermanfaat.
Penelusuran yang terkait dengan Contoh Pantun Talibun

 • contoh pantun talibun 12 larik
 • contoh pantun kilat
 • contoh pantun seloka
 • contoh pantun berkait
 • contoh pantun berkait dan talibun
 • contoh mantra
 • pantun talibun tema persahabatan
 • contoh pantun gurindam