24+ Contoh Pantun Bahasa Sunda Lucu Terbaru

Secara Umum, Pengertian Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari empat larik, berima silang (a-b-a-b), irama yang indah, dan memiliki makna yang penting. Pantun merupakan puisi lama melayu Indonesia yang berasal dari bahasa jawa kuno yaitu "tuntun", yang berarti mengatur atau menyusun. Pada awalnya, pantun merupakan karya sastra Indonesia lama dengan pengungkapan secara lisan, tetapi semakin berkembangnya pantun kini telah diungkapkan secara tertulis.

Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus dan menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran, karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata hingga sedemikian rupa sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat.

Ciri-Ciri Pantun 

Ciri-ciri utama pantun adalah sebagai berikut..
 • Pantun mempunyai bait, setiap bait pantun disusun oleh baris-baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. 
 • Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. 
 • Setiap baris terdiri dari 4-6 kata
 • Setia bait pantun terdiri dari sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. (Walaupun sampiran tidak berhubungan langsung dengan isi, namun lebih baik apabila kata-kata pada sampiran merupakan cermin dari isi yang hendak disampaikan). 
 • Pantun bersajak a-b-a-b atau a-a-a-a- (tidak boleh a-a-b-b atau sajak lain). 
Menurut Abdul Rani (2006:23) mengatakan bahwa ciri-ciri pantun sebagai berikut...  
 • Terdiri dari empat baris 
 • Tiap baris terdiri dari 9-10 kata 
 • Dua baris pertama disebut sampiran sedangkan dua baris berikutnya berisi apa maksud si pemantun yang mana di bagian ini disebut isi pantun. 

 

Syarat-Syarat pantun 

Adapun syarat-syarat pantun antara lain sebagai berikut...
 • Satu bait pantun terdiri dari 4 baris 
 • Baris ke -1 dan ke-2 adalah sampiran dan baris ke-3 dan ke-4 adalah isi pantun 
 • Satu baris pantun terdiri dari 8-12 suku kata 
 • Pantun bersajak a-b-a-b 

 

Macam-Macam Pantun

Macam-macam pantun diketogorikan dalam 2 macam antara lain sebagai berikut...
1. Macam-Macam Pantun Berdasarkan Siklus Kehidupan (Usia) 
>Pantun Anak-Anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang mana pantun ini menggambarkan makna suka cita maupun duka cita.
 • Pantun Orang Muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau berkmakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan (kasih sayang, iba, iri, dll), dan nasib.
 • Pantun Orang Tua adalah pantun mengenai orang tua mengenai ada budaya, agama, nasihat dll. 

 • 2. Macam-Macam Pantun Berdasarkan Isinya 
  • Pantun Jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik
  • Pantun Nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik, dan memberikan nasihat moral, budi perkerti, dll.
  • Pantun Teka-Teki adalah pantun yang berisikan teka teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk teka-teki pantun tersebut. 
  • Pantun Kiasan adalah pantun yang berisi kiasan biasa untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat.


  Ciri-ciri Syair Pentun :

  • Terdiri berasal dari 4 larik dalam setiap baitnya.
  • Setiap bait memberi tambahan makna sebagai sebuah satu kesatuan.
  • Semua baris dalam syair adalah isi, menjadi dalam syair tidak tersedia sampiran.
  • Mempunyai pola A-A-A.
  • Jumlah suku kata dalam tiap baris syair adalah 8 hingga bersama 12 suku kata.
  • Isi syair berbentuk nasihat, petuah, dongeng ataupun cerita.
  • Kumpulan Pantun lucu dan jenaka dan juga humor ini kita dapatkan berasal dari berbagai referensi di internet. Jika Anda pernah membacanya di buku atau majalah tetapi kebanyakan sering lupa dan menghendaki membacanya lagi sebab punya unsur seni yang tinggi dan tentu saja menghibur.
  Contoh PantunTerbaik dan Terbaru

  Nah sebagai contoh dari pantun lucu Bahasa Sunda seperti berikut ini:

  Rincik rincang rincik rincang
  aya roda na tanjakan
  Sidik pisan sidik pisan
  nyai teh bogoh ka akang..

  Cikaracak ninggan batu
  Laun-laun jadi legok
  Nincak ruhak dina batu
  Laun-laun ngagorowok

  Budak leutik bisa ngapung
  Eta kalong ngrana
  Botak saeutik jiga celempung
  asa hayang ngarampana

  Iwung bungkulna maju
  nangka tangkalna dibabad
  Indung tunggul rahayu
  Bapak tangkal darajat

  Daun hiris dibeungkeutan
  dibawa ka juru masigit
  Anu geulis ngadeukeutan 
  hayangeun dibere duit

  Opat baris salah nyambung
  mun tukang kakara ngabangun
  Omat geulis ulah pundung
  mun akang kapaksa nyandung

  Aya listrik di masigit
  caangna kamana - mana
  Aya istri jangkung alit
  hanyakal geuning waria

  Kaso pondok kaso panjang
  kaso ngaroyong ka mimbar
  Sono mondok sono nganjang
  sono ngaloyor ka kamar

  Saha we nu bade nyangke
  kamari abdi nu ngajagi
  Bebende nu hade hate
  pamatri ati nu sajati

  Colenak enak dicocol
  Komo mun tambah kalapa
  Beletak pitak ditakol
  Poho mun sirah mitoha 

  Cikaracak ninggang batu
  laun-laun jadi legok
  Tai cakcak ninggang huntu
  laun-laun nya dilebok..

  Aya roda na tanjakan
  katinggang ku pangpung jengkol
  Aya randa gogoakan
  katinggang ku pohpor banpol

  Batok kohok wadah huut
  meuli eunteung jang bikeuneun
  Budak montok gede hitut
  nyeri beuteung, jeungjeuriheun

  Kembang cula kembang tanjung
  kembang sagala domdoman
  Rek sabulan rek sataun
  moal weleh diantosan..

  Pedah kuring kuralang kuriling
  ucing ge'ring ngahariring
  Tengah peuting jempaling jempling 
  kuring nyaring hayang ngising

  Hayu urang mupu tiwu
  ohan malah mobok pagu
  Huntu linu murukusunu
  bongan tara ngosok huntu

  Mulung tanjung tengah gunung, 
  meunang cangkilung saguruntul
  Nurus tunjung mbah dukun
  ceunah nulung malah rahul

  Ka Jampang mawa pakarang
  ajang pe'rang makalangan
  Ka akang naha sale'mpang
  akang sayang ngan ka yayang